URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY WĄSKICH GARDEŁ DYFUZJI INNOWACJI NA MAZOWSZU, W TYM CYFRYZACJI I OPRACOWANIE NA TEJ PODSTAWIE EKSPERTYZY W FORMIE RAPORTU
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.89.2018.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-16
data otwarcia ofert:2018-10-30
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1056

Dokumentacja: