URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO ORAZ PRAW DO JEGO UAKTUALNIANIA NA PRAWACH „TRUE UP” DO UMOWY ENTERPRISE AGREEMENT
symbol:OR-AG-I.ZP.D.272.86.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-12
data otwarcia ofert:2018-10-22
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:173

Dokumentacja: