URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE USŁUGI EKSPERCKIEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU ANALIZY PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 I 3.3 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 (ETAP II) ORAZ OPRACOWANIU NA TEJ PODSTAWIE RAPORTU.
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.87.2018.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-11
data otwarcia ofert:2018-10-19
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:425

Dokumentacja: