URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY, ZAPROJEKTOWANIE, OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DZIEDZINOWEGO DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI).
symbol:CG.7.ZP.U.272.66.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-08-07
data otwarcia ofert:2018-09-14
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1404
Uwagi::Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2018 r.

Dokumentacja: