URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY, ZAPROJEKTOWANIE, OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DZIEDZINOWEGO DO ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI)
symbol:CG.7.ZP.U.272.49.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-06-26
data otwarcia ofert:2018-08-02
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:835
Uwagi::Zmiana terminu składania ofert na 9 sierpnia 2018 r.

Dokumentacja: