URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: CYFRYZACJA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI (PROJEKT ASI) - TURA V
symbol:CG-7.ZP.U.272.50.2018.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-06-19
data otwarcia ofert:2018-07-25
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1351

Dokumentacja: