URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: CYFRYZACJA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ UTWORZENIE METADANYCH I USŁUG DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH”, REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI) - TURA IV
symbol:CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-03-06
data otwarcia ofert:2018-04-13
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:2553
Uwagi::Zmiana terminu składania ofert na 18 kwietnia 2018 r.

Dokumentacja: