URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE PROJEKTU „POCIĄGIEM DO NATURY – KOLEJĄ DO KULTURY”
symbol:RW-D-III.0631.1.2017.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-10-09
data otwarcia ofert:2017-10-16
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:364

Dokumentacja: