URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I DOSTAWA SASZETEK NA BIODRO, PLECAKÓW I TOREB SPORTOWYCH
symbol:KM-II.2600.14.2017.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-10-02
data otwarcia ofert:2017-10-06
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:174

Dokumentacja: