URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE USŁUGI DORADCZO-KONSULTACYJNEJ, POLEGAJĄCEJ NA ZORGANIZOWANIU 2-DNIOWEGO SEMINARIUM (MAX. 16 GODZIN ROBOCZYCH), MAJĄCEGO NA CELU ANALIZĘ I IDENTYFIKACJĘ POTENCJAŁU SPECJALIZACJI MAZOWSZA PRZY WYKORZYSTANIU PORTALU INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEGO (PIK)
symbol:RF-II-WSI.052.1.2017.AA
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-10-02
data otwarcia ofert:2017-10-16
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:183
Uwagi::Procedurę unieważniono - do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta

Dokumentacja: