URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZORGANIZOWANIE I ZREALIZOWANIE DWÓCH WIZYT STUDYJNYCH: „DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PODEJŚCIA LEADER 2007-2013 I LEADER 2014-2020”. MIEJSCE REALIZACJI WIZYT: NIEMCY I SZWECJA.
symbol:RW-D-III.0631.12.2017.JD
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-28
data otwarcia ofert:2017-10-09
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:189

Dokumentacja: