URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ IX EDYCJĘ KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA ORAZ PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH KONKURS
symbol:RF-II.WWI.813.2.5.107.ED
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-27
data otwarcia ofert:2017-10-04
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:233

Dokumentacja: