URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE MINIMALNIE 1 A MAKSYMALNIE 2 SZKOLEŃ Z OBSZARU EWIDENCJI, WYCENY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-KP-III.2402.35.1.2017.IB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-27
data otwarcia ofert:2017-10-06
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:182

Dokumentacja: