URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI O ROBOCZYM TYTULE „KOMPENDIUM WIEDZY O MAZOWSZU – EKONOMIA I GOSPODARKA”
symbol:KP-TP-I.ZP.U.272.47.2017.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-26
data otwarcia ofert:2017-10-05
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:494

Dokumentacja: