URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNO-BIUROWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.44.2017.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-26
data otwarcia ofert:2017-10-10
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1931
Uwagi::ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA 06.11.2017 R.

Dokumentacja: