URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.46.2017.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-25
data otwarcia ofert:2017-10-09
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:414

Dokumentacja: