URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA I REALIZACJA FILMU PROMOCYJNEGO PREZENTUJĄCEGO WALORY I POTENCJAŁ GOSPODARCZY ORAZ INWESTYCYJNY MAZOWSZA
symbol:KM-II.0620.19.2017.BK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-21
data otwarcia ofert:2017-09-27
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:405

Dokumentacja: