URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY W RAMACH ORGANIZACJI CYKLICZNEGO KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:PE-ZD-I.704.13.2017.EW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-20
data otwarcia ofert:2017-09-25
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:165

Dokumentacja: