URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SPORZĄDZENIU W 2017 ROKU NA RZECZ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYCEN GRUNTÓW ZAJĘTYCH TRWALE, W SPOSÓB NATURALNY, PRZEZ ŚRÓDLĄDOWE WODY POWIERZCHNIOWE PŁYNĄCE I WYKONANIU OPERATÓW SZACUNKOWYCH
symbol:RW-RM-II.7321.1.25.2017.AP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-19
data otwarcia ofert:2017-09-25
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:254

Dokumentacja: