URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT „ASI”) REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020
symbol:CG-III.U.272.45.2017.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-19
data otwarcia ofert:2017-10-02
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:392
Uwagi::Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Dokumentacja: