URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA CATERINGOWA NA UROCZYSTOŚCI DZIESIĘCIOLECIA I PIĘTNASTOLECIA PRACY W URZĘDZIE W DNIACH 4 I 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
symbol:OR-AG-II.2601.2.325.2017.DK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-13
data otwarcia ofert:2017-09-19
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:336

Dokumentacja: