URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRODUKCJI CYKLU 18 ODCINKÓW AUDYCJI/NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH W RAMACH OPERACJI PN. KAMPANIA PROMOCYJNA NT. PROW 2014-2020
symbol:RW-D-III.ZP.U.272.43.2017.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-12
data otwarcia ofert:2017-09-20
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1292

Dokumentacja: