URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA CATERINGOWA POLEGAJĄCA NA ZAPEWNIENIU PRZERW KAWOWYCH I LUNCHU W DNIU 21 WRZEŚNIA 2017 R. DLA 150 OSÓB W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE (BUW).
symbol:KM-G-III.0450.1.2017.DP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-12
data otwarcia ofert:2017-09-18
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:181

Dokumentacja: