URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I EDYCJA, A TAKŻE KOLPORTAŻ TRZECH 4-STRONICOWYCH DODATKÓW POŚWIĘCONYCH DZIAŁANIOM WDRAŻANYM PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROW 2014-2020 ORAZ JEDNEGO DODATKU 4-STRONICOWEGO POŚWIĘCONEGO DZIAŁANIOM PODEJMOWANYM W RAMACH KSOW-RADOM
symbol:RW-D-III.0631.8.2017.MN
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-09-07
data otwarcia ofert:2017-09-15
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:172

Dokumentacja: