URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA DRUKOWANIA I DOSTAWY PUBLIKACJI PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:KP-TP-I.ZP.U.272.40.2017.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-08-30
data otwarcia ofert:2017-09-08
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:383

Dokumentacja: