URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA INFORMACJĘ I PROMOCJĘ W RAMACH KSOW PROW 2014-2020
symbol:RW-D-III.ZP.D.272.37.2017.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-08-09
data otwarcia ofert:2017-08-17
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:436
Uwagi::ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.08.2017 R.

Dokumentacja: