URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU PT. „BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DANYCH POTRZEBNYCH DO MONITOROWANIA INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI MAZOWSZA”
symbol:RF-II-WIR.ZP.U.272.31.2017.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-07-28
data otwarcia ofert:2017-09-07
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:560

Dokumentacja: