URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA, MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA, PRACE WDROŻENIOWE, SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ OPRACOWANIE DANYCH TEMATYCZNYCH
symbol:BGWM/ZP/335-15/07
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2007-08-31
data otwarcia ofert:2007-09-10
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:898

Dokumentacja: