URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONTROLA I MONITORING KONWERSJI DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO WYKONYWANE W RAMACH REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA PROJEKTOWEGO „WSPARCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB) DO POSTACI CYFROWEJ, UZUPEŁNIENIE DANYCH DOT. BUDYNKÓW ORAZ MODERNIZACJA TEGO REJESTRU, PRZEKSZTAŁCENIE MAPY ZASADNICZEJ DO POSTACI NUMERYCZNEJ, PRACE ZWIĄZANE Z PRZEKSZTAŁCENIEM DO POSTACI CYFROWEJ INNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH, SKANOWANIE DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY W EGIB” DLA POWIATÓW: LEGIONOWSKIEGO, PRZASNYSKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO,, ŻUROMIŃSKIEGO, MIASTA SIEDLCE, POWIATU ŁOSICKIEGO, OSTROWSKIEGO, OTWOCKIEGO, PŁOCKIEGO, GMINY MIASTA PŁOCKA I POWIATU SIERPECKIEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU” - VI TURA
symbol:GW-7.ZP.U.272.80.2014.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2014-12-08
data otwarcia ofert:2014-12-16
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1603
Uwagi::UWAGA: Postępowanie prowadzone jest w trybie LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ. UWAGA: Postępowanie zostało unieważnione.

Dokumentacja: