URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW „ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA” ORAZ „PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU”
symbol:GW-6.ZP.D.272.9.2014.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2014-03-31
data otwarcia ofert:2014-05-06
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1725
Uwagi::Ogłoszenie przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26 marca 2014r.

Dokumentacja: