URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONWERSJA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO - IV TURA W RAMACH REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA PROJEKTOWEGO „WSPARCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB) DO POSTACI CYFROWEJ, UZUPEŁNIENIE DANYCH DOT. BUDYNKÓW ORAZ MODERNIZACJA TEGO REJESTRU, PRZEKSZTAŁCENIE MAPY ZASADNICZEJ DO POSTACI NUMERYCZNEJ, PRACE ZWIĄZANE Z PRZEKSZTAŁCENIEM DO POSTACI CYFROWEJ INNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH, SKANOWANIE DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY EGIB” W RAMACH PROJEKTU „PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU
symbol:GW-7.ZP.U.272.122.2013.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2013-12-30
data otwarcia ofert:2014-02-04
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1765
Uwagi::Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.12.2013 r.

Dokumentacja: