URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

DANE TELEADRESOWE

  URZĄD MARSZAĄKOWSKI WOJEWĄDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Zamówień Publicznych

ul. JagielloŃka 36
03-719 Warszawa

Strachota-Osińki Krzysztoftel. (22) 3141-0664Kierownik Wydziału
Buze Luizatel. (22) 3141-668
Kowalczyk Martatel. (22) 3141-671
Pisarska Adatel. (22) 3141-669
Radzik Annatel. (22) 3141-691
Siennicka Annatel. (22) 3141-667

http://www.mazovia.pl