URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
1. Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW - Radom
ZapOfe2017-08-182017-08-28
 OR-KP-III.2402.36.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt. „Podatek VAT w gospodarowaniu nieruchomościami” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-08-102017-08-25
 CG-III.U.272.34.2017.LB
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt „ASI”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2017-08-082017-08-21
 RF-II-WIR.043.42.2017.MB
Zakup usługi przeprowadzenia warsztatu tworzenia strategii biznesowej przez mazowieckie parki naukowe, przemysłowe i technologiczne
ZapOfe2017-08-082017-08-14
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego oraz żyrardowskiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: gostynińskiego, płockiego oraz sierpeckiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz wyszkowskiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, makowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego i żuromińskiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 RW-D-III.0631.8.2017.MN
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż trzech 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020 oraz jednego dodatku 4-stronicowego poświęconego działaniom podejmowanym w ramach KSOW, na terenie powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego
ZapOfe2017-08-082017-08-17
 OR-KP-III.2402.35.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie minimalnie 1 a maksymalnie 2 jednodniowych szkoleń z obszaru ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2017-08-032017-08-11
 OR-KP-III.2402.28.1.2017.PK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Umowy w systemie zamówień publicznych – zawieranie, zmiany, rozwiązanie, unieważnienie” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2017-08-032017-08-11
 RW-D-III.ZP.D.272.36.2017.AS
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na 2018 rok z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach KSOW PROW 2014-2020
Pzp2017-08-032017-08-11
 KM-II.0620.16.2017.BK
Usługa przygotowania dwóch spotów wideo wraz ze scenariuszami o długości 30 sekund każdy
ZapOfe2017-08-032017-08-09
 PE-II.7135.9.2017.APU
Zakup usługi polegającej na kompleksowej wycenie (oszacowaniu) i sporządzeniu pisemnych opinii szacunkowych (każda w trzech egzemplarzach) szkód wyrządzonych przez łosie w uprawach, położonych w województwie mazowieckim
ZapOfe2017-08-022017-08-11

| Start | Wstecz | Dalej |