URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki kuchni
ZapOfe2017-10-192017-10-26
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 8 sztuk dysków zewnętrznych
ZapOfe2017-10-192017-10-27
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki aparatu fotograficznego
ZapOfe2017-10-192017-10-27
 OS-I.7013.12.2017.AK
Zakup usługi przygotowania i dostarczenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji szkoleniowo-informacyjnej dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach
ZapOfe2017-10-172017-10-26
 OR-KP-III.2402.38.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia szkolenia z zakresu administrowania bazą PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS z elementami wykorzystania aplikacji Geoserver dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2017-10-132017-10-25
 RW-OW.I.0631.3.2017.KZ
Zakup i dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nagród rzeczowych dla laureatów II Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych (etap okręgowy i wojewódzki), który odbędzie się w IV kwartale 2017 r.
ZapOfe2017-10-132017-10-20
 KM-II.0620.19.2017.BK
Usługa cateringowa polegającą na zapewnieniu przerw kawowych i lunchu w dniu 13 listopada 2017 r. dla 120 osób w trakcie III Forum Mazowieckiej Prasy Samorządowej
ZapOfe2017-10-112017-10-17
 RW-D-III.0631.1.2017.MR
Działania informacyjno-promocyjne projektu „Pociągiem do natury – koleją do kultury”
ZapOfe2017-10-092017-10-16
 RF-II.WWI.813.2.5.2017.ED
Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi Konferencji podsumowującej IX edycję Konkursu Innowator Mazowsza oraz przeprowadzenia działań promujących Konkurs
ZapOfe2017-10-052017-10-11
 KM-II.2600.13.2017.MK
Zakup i dostawa pucharów z tabliczkami
ZapOfe2017-10-022017-10-06
 KM-II.2600.14.2017.MK
Zakup i dostawa saszetek na biodro, plecaków i toreb sportowych
ZapOfe2017-10-022017-10-06
 RF-II-WSI.052.1.2017.AA
Wykonanie usługi doradczo-konsultacyjnej, polegającej na zorganizowaniu 2-dniowego seminarium (max. 16 godzin roboczych), mającego na celu analizę i identyfikację potencjału specjalizacji Mazowsza przy wykorzystaniu portalu informacyjno-komunikacyjnego (PIK)
ZapOfe2017-10-022017-10-16
 RW-D-III.0631.12.2017.JD
Zorganizowanie i zrealizowanie dwóch wizyt studyjnych: „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach podejścia Leader 2007-2013 i Leader 2014-2020”. Miejsce realizacji wizyt: Niemcy i Szwecja.
ZapOfe2017-09-282017-10-09
 RF-II.WWI.813.2.5.107.ED
Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi Konferencji podsumowującej IX edycję Konkursu Innowator Mazowsza oraz przeprowadzenia działań promujących Konkurs
ZapOfe2017-09-272017-10-04
 OR-KP-III.2402.35.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie minimalnie 1 a maksymalnie 2 szkoleń z obszaru ewidencji, wyceny amortyzacji środków trwałych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-09-272017-10-06

| Start | Wstecz | Dalej |