URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-KP-III.2402.3.1.2018.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie minimalnie 1 a maksymalnie 10 dwudniowych warsztatów z obszaru profesjonalnej obsługi tzw. „trudnego klienta” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2018-02-022018-02-16
 KP-TP-I.0632.4.2018.KB
Usługa zaprojektowania, przygotowania, wykonania, dostawy i kompleksowej obsługi zabudowy stoiska promocyjnego z przeznaczeniem na cztery wydarzenia targowe w 2018 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2018-02-012018-02-07
 OR-D-IV.ZP.U.272.8.2018.LB
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane w 2018 r. oraz świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym do realizacji przez operatora wyznaczonego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) rozdział 3 art. 17 na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-312018-02-12
 OR-AG-I-1333.52.2017.KZ
Wznowienie licencji na Eset Smart Security BE wraz z systemem Exchange w pakiecie ESET Secure Business 1Y Upgrade - 1400 licencji
ZapOfe2018-01-302018-02-06
 OR-AG-II.2601.11.14.2018.MG
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2018-01-292018-02-05
 OR-D-IV.ZP.D.272.6.2018.AS
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-252018-02-09
 OR-D-IV.ZP.D.272.64.2017.AP
Dostawa prasy w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2017-12-282017-12-28
 RF-II-WWI.052.1.3.2018.AB
Zakup usługi polegającej na opracowaniu w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) 5 raportów tematycznych
ZapOfe2018-01-232018-01-30
 OR-AG-I-1333.50.2017.KZ
Zakup rocznego abonamentu aktualizacyjnego do programu Norma PRO (Buduj z Głową od 1 kw. 2018 r. do 4 kw. 2018 r. oraz abonament INTERCENBUD – od 1 kw. 2018 r. do 4 kw. 2018 r. wraz z rocznym dostępem do serwisu internetowego www.intercenbud.pl)
ZapOfe2018-01-192018-01-31
 PZ-V.721.40.2017.WM
Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, utrzymanie, zamieszczenie treści merytorycznych otrzymywanych od Zamawiającego oraz obsługa serwisowa strony internetowej o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie ochrony powietrza
ZapOfe2018-01-192018-01-25
 KP-TP-I.5220.1.2018.KP
Wykonanie pisemnych tłumaczeń tekstów z języka polskiego na język angielski (część z korektą native speakera).
ZapOfe2018-01-152018-01-19
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
o Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Siedlcach, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz Siedlce)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Radomiu, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Płocku, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz Płock)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 CG-R-II.272.1.8.2017.BK
Monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych – turaII” dla powiatu płockiego, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem nacyfryzację danych PZGiK oraz kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, dla powiatu płockiego.
ZapOfe2018-01-152018-01-24

| Start | Wstecz | Dalej |