URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF-II-WSI.052.4.2017.ŻW
Usługa cateringowa na potrzeby XVIII posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności
ZapOfe2017-11-102017-11-16
 NW-W-I.0222.6.2016.KA
Usługa polegająca na wycenie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2017-11-092017-11-16
 OR-AG-I.2601.100.2017.MR
Zakup sprzętu techniczno-biurowego na potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-11-082017-11-17
 RF-II-WSI.052.5.2017.MB
Usługa kompleksowej organizacji trzech warsztatów w zakresie wzmocnienia kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego
ZapOfe2017-11-072017-11-13
 RW-D-III.0631.14.2017.MR
Zorganizowanie i zrealizowanie wizyty studyjnej: „Dobre praktyki w zakresie projektów zrealizowanych w ramach odnowy wsi na Opolszczyźnie"
ZapOfe2017-11-062017-11-15
 OR-KP-III.052.3.9.2017.KB
Przygotowanie i przeprowadzenie minimalnie jednego a maksymalnie dwóch dwudniowych szkoleń pt.„Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE 2014-2020 – wykrywanie nadużyć i oszustw oraz zapobieganie im” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-11-062017-11-14
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki aparatu fotograficznego
ZapOfe2017-11-022017-11-08
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki oczyszczacza powietrza
ZapOfe2017-11-022017-11-08
 ES-SE-IV.272.4.2017.HK
Zakup i dostawa sprzętu sportowego
ZapOfe2017-10-272017-11-03
 OR-KP-III.2402.40.1.2017.PR
Przygotowanie i przeprowadzenie minimalnie 1 a maksymalnie 3 dwudniowych szkoleń pt. „Zastosowanie programu Excel w działach finansowo - księgowych” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-10-232017-11-03
 OR-KP-III.433.2.5.2017.PR
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach projektu o tytule „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”
ZapOfe2017-10-192017-11-03
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki oczyszczacza powietrza
ZapOfe2017-10-192017-10-26
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 2 kompletów zestawu mikrofonów bezprzewodowych
ZapOfe2017-10-192017-10-25
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki maszyny do szycia
ZapOfe2017-10-192017-10-25
 RW-D-III.0631.5.2017.MR
Zakup 1 sztuki lodówki
ZapOfe2017-10-192017-10-25

| Dalej |