URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.ZP.D.272.49.2017.AR
Dostawa oprogramowania standardowego oraz praw do jego uaktualniania na prawach „True Up” do umowy Enterprise Agreement
Pzp2017-10-122017-10-24
 KP-TP-I.ZP.U.272.47.2017.AS
Usługa przygotowania publikacji o roboczym tytule „Kompendium wiedzy o Mazowszu – ekonomia i gospodarka”
Pzp2017-09-262017-10-05
 OR-D-IV.ZP.D.272.44.2017.MK
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-09-262017-10-10
 OR-D-IV.ZP.D.272.46.2017.LB
Dostawa nowych samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-09-252017-10-09
 CG-III.U.272.45.2017.LB
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt „ASI”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2017-09-192017-10-02
 OR-AG-II.2601.2.325.2017.DK
Usługa cateringowa na uroczystości dziesięciolecia i piętnastolecia pracy w Urzędzie w dniach 4 i 18 października 2017 r.
Pzp2017-09-132017-09-19
 RW-D-III.ZP.U.272.43.2017.AP
Usługa produkcji cyklu 18 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach operacji pn. Kampania promocyjna nt. PROW 2014-2020
Pzp2017-09-122017-09-20
 OR-D-IV.ZP.D.272.41.2017.LB
Dostawa nowych samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-09-062017-09-19
 KP-TP-I.ZP.U.272.40.2017.AP
Usługa drukowania i dostawy publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego
Pzp2017-08-302017-09-08
 RW-D-III.ZP.D.272.37.2017.AR
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach KSOW PROW 2014-2020
Pzp2017-08-092017-08-17
 RF-II-WIR.ZP.U.272.31.2017.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pt. „Badanie potrzeb informacyjnych i możliwości pozyskania danych potrzebnych do monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza”
Pzp2017-07-282017-09-07
 2017-100295
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-07-212017-07-21
 2017-100297
Zakup i dostawa nowych samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-07-212017-07-21
 GW-7.ZP.U.272.30.2017.LB
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych – tura I”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2017-07-122017-08-18
 GW-7.ZP.U.272.28.2017.AR
„Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”, realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - Tura II
Pzp2017-07-032017-08-08

| Start | Wstecz | Dalej |