URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-D-IV.ZP.D.272.9.2018.AR
Dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-02-122018-02-20
 OR-BP-I.ZP.D.272.7.2018.MK
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczego i pożarniczego
Pzp2018-02-082018-03-20
 OR-D-IV.ZP.D.272.5.2018.LB
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-232018-03-01
 OR-D-IV.ZP.D.272.4.2018.LB
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-232018-03-01
 OR-D-III.270.12.2017.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r.
Pzp2018-01-172018-01-17
 RF-II-WSI.ZP.U.272.1.2018.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. „Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja”
Pzp2018-01-172018-02-27
 CG.ZP.U.272.3.2018.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-01-172018-02-27
 OR-D-IV.ZP.D.272.2.2018.MK
Dostawa paliwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-112018-02-20
 BF-II-WE.ZP.U.272.61.2017.AR
Udzielenie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego
Pzp2018-01-032018-02-14
 CG-7.ZP.U.272.60.2017.AR
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - Tura III
Pzp2017-12-182018-01-24

| Start | Wstecz