URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 NW-W-I.ZP.U.272.58.2017.AS
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
Pzp2017-11-202017-12-04
 OR-D-IV.2630.3.2017.DR
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na cztery koła na potrzeby wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
ZapOfe2017-11-172017-11-24
 CG-R-III.ZP.U.272.57.2017.MK
Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego w zakresie do Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego Zintegrowanego Systemu klasy ERP (System OTAGO)
Pzp2017-11-162017-11-16
 RF-II- WWI.043.3.2017.JŁ
Zakup usługi kompleksowej organizacji warsztatu dla mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych na temat zarządzania projektami B+R
ZapOfe2017-11-152017-11-21
 KM-G-I.272.1.2017.AJ
Usługa opracowania projektu graficznego i wykonania elementów informacyjnych z logo Marki Mazowsze
ZapOfe2017-11-152017-11-24
 KP-TP-I.ZP.D.272.56.2017.LB
Dostawa materiałów promocyjnych Województwa Mazowieckiego z nadrukiem logo Mazowsza
Pzp2017-11-102017-11-20
 RF-II-WSI.052.7.2017.AA
Wykonanie usługi analizy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 i 3.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i opracowania na tej podstawie ekspertyzy, dla potrzeb realizacji projektu „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM 2014-2020”, nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00
ZapOfe2017-11-092017-11-20
 KM-II.ZP.D.272.55.2017.AS
Dostawa materiałów promocyjnych województwa mazowieckiego z logo Mazowsza
Pzp2017-10-312017-11-09
 CG-R-II.ZP.U.272.54.2017.AP
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych – tura II”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla powiatów: płockiego, płońskiego, pułtuskiego
Pzp2017-10-312017-12-11
 KP-DU-I.ZP.D.272.53.2017.MK
Zakup usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych związanych z upowszechnieniem kultury na Mazowszu
Pzp2017-10-232017-11-06
 RW-D-IV.ZP.D.272.52.2017.AS
Opracowanie graficzne, druk i dostawa kalendarzy na 2018 r. w ramach PO RYBY 2014-2020
Pzp2017-10-182017-10-27
 OR-B-I.ZP.D.272.51.2017.MK
Dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej oraz drobnego sprzętu
Pzp2017-10-172017-10-26
 CG.ZP.U.272.50.2017.AS
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji z mieszkańcami oraz do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2017-10-172017-11-23
 OR-AG-I.ZP.U.272.48.2017.LB
Świadczenie usług telekomunikacyjnych,transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2017-10-132017-10-23
 OR-AG-I.ZP.D.272.49.2017.AR
Dostawa oprogramowania standardowego oraz praw do jego uaktualniania na prawach „True Up” do umowy Enterprise Agreement
Pzp2017-10-122017-10-24

| Dalej |