URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KM-II.0620.19.2017.BK
Przygotowanie scenariusza i realizacja filmu promocyjnego prezentującego walory i potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny Mazowsza
ZapOfe2017-09-212017-09-27
 PE-ZD-I.704.13.2017.EW
Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizacji cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2017-09-202017-09-25
 OR-KP-III.2402.38.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu administrowania bazą PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS z elementami wykorzystania aplikacji Geoserver dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-09-192017-09-29
 RW-RM-II.7321.1.25.2017.AP
Zakup usługi polegającej na sporządzeniu w 2017 roku na rzecz Województwa Mazowieckiego wycen gruntów zajętych trwale, w sposób naturalny, przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące i wykonaniu operatów szacunkowych
ZapOfe2017-09-192017-09-25
 CG-III.U.272.45.2017.LB
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt „ASI”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2017-09-192017-10-02
 OR-AG-II.2601.2.325.2017.DK
Usługa cateringowa na uroczystości dziesięciolecia i piętnastolecia pracy w Urzędzie w dniach 4 i 18 października 2017 r.
Pzp2017-09-132017-09-19
 RW-D-III.ZP.U.272.43.2017.AP
Usługa produkcji cyklu 18 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach operacji pn. Kampania promocyjna nt. PROW 2014-2020
Pzp2017-09-122017-09-20
 OR-D-IV.ZP.D.272.41.2017.LB
Dostawa nowych samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2017-09-062017-09-19
 RF-I-SE.ZP.U.272.42.2017.AS
Usługa cateringowa i transportowa celem zorganizowania i przeprowadzenia maksymalnie 10 posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) na terenie województwa mazowieckiego
Pzp2017-09-012017-09-11
 OR-KP-III.2402.36.1.2017.IB
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt. „Podatek VAT w gospodarowaniu nieruchomościami” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2017-08-312018-08-13
 KP-TP-I.ZP.U.272.40.2017.AP
Usługa drukowania i dostawy publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego
Pzp2017-08-302017-09-08
 OR-AG-I.ZP.D.272.38.2017.MK
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego zw. Systemem Bazy Wiedzy
Pzp2017-08-212017-08-29
 KP.ZP.D.272.39.2017.AR
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2018 rok z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego
Pzp2017-08-182017-08-29
 RW-D-III.ZP.D.272.37.2017.AR
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach KSOW PROW 2014-2020
Pzp2017-08-092017-08-17
 RF-II-WIR.ZP.U.272.32.2017.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. „Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja z metodologią”
Pzp2017-07-282017-09-07

| Dalej |