URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-D-III.270.12.2017.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r.
Pzp2018-01-172018-01-17
 RF-II-WSI.ZP.U.272.1.2018.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. „Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja”
Pzp2018-01-172018-02-27
 CG.ZP.U.272.3.2018.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-01-172018-02-27
 KP-TP-I.5220.1.2018.KP
Wykonanie pisemnych tłumaczeń tekstów z języka polskiego na język angielski (część z korektą native speakera).
ZapOfe2018-01-152018-01-19
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
o Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Siedlcach, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz Siedlce)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Radomiu, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Płocku, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz Płock)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 CG-R-II.272.1.8.2017.BK
Monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych – turaII” dla powiatu płockiego, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem nacyfryzację danych PZGiK oraz kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, dla powiatu płockiego.
ZapOfe2018-01-152018-01-24
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Ostrołęce, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski oraz Ostrołęka)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
o Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w Ciechanowie, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 KM-KZ-I.2600.3.2017.MW
Usługa: opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowanie do druku, a także druku i kolportażu w ramach 13 wydań, na 2 stronach redakcyjnych, artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem głównej siedziby UMWM w Warszawie, zgodnie z uchwałą nr 1590/296/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lipca 2006 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (głównie powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, warszawski-zachodni oraz m.st. Warszawa)
ZapOfe2018-01-152018-01-18
 OR-D-IV.ZP.D.272.2.2018.MK
Dostawa paliwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-01-112018-02-20
 BF-II-WE.ZP.U.272.61.2017.AR
Udzielenie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego
Pzp2018-01-032018-02-14
 KM-III.ZP.U.272.63.2017.AR
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy 11 wydań, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze. serce Polski” na 2018 rok
Pzp2017-12-272018-01-05
 CG-7.ZP.U.272.60.2017.AR
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - Tura III
Pzp2017-12-182018-01-24

| Dalej |