URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREF WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, W KTÓRYCH ZOSTAŁ PRZEKROCZONY POZIOM DOCELOWY OZONU W POWIETRZU
symbol:PZ.ZP.U.272.33.2017.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-07-13
data otwarcia ofert:2017-07-21
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:205

Dokumentacja: