URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PT. „ROZMOWA OCENIAJĄCA Z PRACOWNIKIEM” DLA KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-KP-III.2402.27.1.2017.IK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-06-30
data otwarcia ofert:2017-07-07
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:378

Dokumentacja: