URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SZKOLENIE W ZAKRESIE KURSY MEDYCYNY RATUNKOWEJ DLA LEKARZY ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY (DZ. U. Z 2014, POZ. 474)
symbol:ZD-Z-I.ZP.U.272.19.2017.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-04-21
data otwarcia ofert:2017-04-25
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:121

Dokumentacja: