URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE.
symbol:OR-KP-III.2402.29.1.2017.IB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-06-23
data otwarcia ofert:2017-06-30
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:295

Dokumentacja: