URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE EKSPERTYZ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTANĄ WYDANE DECYZJE O ZAMKNIĘCIU Z URZĘDU TRZECH SKŁADOWISK ODPADÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM INSTRUKCJI PROWADZENIA TYCH SKŁADOWISK, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTANĄ WYDANE DECYZJE ZATWIERDZAJĄCE NOWE INSTRUKCJE PROWADZENIA SKŁADOWISK ODPADÓW
symbol:PZ-ZD-I.7241.36.2017.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-06-14
data otwarcia ofert:2017-06-23
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:444

Dokumentacja:

  • Zapytanie ofertowe
    [ format: PDF, rozmiar: 246 kB, data wprowadzenia: 2017-06-14, pobrań: 286 ]

     
  • Zestawienie ofert
    [ format: PDF, rozmiar: 221 kB, data wprowadzenia: 2017-07-10, pobrań: 219 ]