URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO KIERUNKÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2018-2021
symbol:ZD-Z-II.9040.1.2017.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2017-06-14
data otwarcia ofert:2017-06-30
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:266

Dokumentacja: