URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: POWIERZENIE REALIZACJI WŁASNEGO ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG PUBLICZNYCH W CELU ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB REGIONU I SPOŁECZEŃSTWA, POPRZEZ UDOSTĘPNIANIE WSPARCIA W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.
symbol:RF-EFRR.ZP.U.272.23.2017.AP.
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-05-12
data otwarcia ofert:2017-05-26
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:290

Dokumentacja: