URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: CYFRYZACJA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ UTWORZENIE METADANYCH I USŁUG DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH”, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI)” - TURA I
symbol:GW-7.ZP.U.272.1.2017.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-01-31
data otwarcia ofert:2017-03-08
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:7093

Dokumentacja: